Promena računa

Izmena tekućeg računa

Izmena našeg tekućeg platnog računa u OTP – SOCIETE BANCI stupa na snagu 30.04.2021. godine. Molimo da ažurirate naše podatke u svojoj evidenciji. ... Detaljnije