Obaveštenje o eFakturama

Od 01.januara 2023. godine smo kao obveznici PDV, dužni da prijem i slanje faktura iz veleprodaje vršimo automatskim putem preko Sistema elektronskih faktura ... Detaljnije