Olučni sistemi

Funkcionalni aspekti olučnog sistema
Defekti u sistemu za odvodnjavanje krova mogu dovesti do ozbiljnih oštećenja na objektu. Najčešći uzroci neispravnosti su začepljenja usled nečišćenja, nepravilna montaža, propadanje materijala usled oštećenja i dotrajalosti.

Prodor kišnice može dovesti do natapanja krovne podkonstrukcije koja dalje truli ukoliko se radi o drvenoj ili do pojave rđe kod čelične. Takođe, prodor vode može dovesti do navlaživanja zidova i fasada, prodora u elektro instalaciju i unutrašnjost objekta. Često se dešava da se curenje ne primecti odmah. Ponekad prođu godine pre nego što prodiranje vlage postane očigledno.

Opisani uzroci oštećenja mogu se eliminisati korišćenjem visokokvalitetnog olučnog sistema uz profesionalnu ugradnju i redovno čišćenje.

Krovni drenažni sistemi kao element dizajna
Krovna drenaža nema samo praktične funkcije. Njihova dekorativna osbina je uočljiva već na prvi pogled. Izbor materijala kao i veština montaže daju upečatljivu sliku o vlasniku objekta, veštini montažera i dizajnerskom jeziku arhitekte. Posebna pogodnost plastificiranih oluka se oslikava u izboru boja koje imaju određeni nivo UV zaštite.

Uticaj na životnu sredinu
Plastificirani čelik je ekološki prihvatljiv materijal. Neki vlasnici objekata danas prikupljaju krovne vode u rezervoarima da bi zalivali bašte i travnjake. Za razliku od bakarnih, plastificirani oluci ne reaguju na kišnicu i ne kontaminiraju je produktima oksidacije.
Ekološka kompatibilnost postaje sve važnija kao kriterijum pri izboru materijala u građevinarstvu. Svi elementi našeg olučnog sistema se mogu reciklirati na kraju svog eksploatacionog veka.

Elementi olučnog sistema

Prikazani svi od ukupno 12 rezultata