Promena računa

Poštovani saradnici,

Obaveštavamo Vas da će,  u skladu sa propisima Narodne banke Srbije, doći do izmene našeg tekućeg platnog računa u OTP – SOCIETE BANCI od 30.04.2021. godine, pa Vas ovim putem molimo da sve uplate u navedenoj banci, počev od 30.04.2021. godine vršite na sledeći broj računa :

325-9500500298611-61

Naš dosadašnji broj računa (275 0010228471280 83) kod OTP SOCIETE BANKE je važeći d o 30.04.2021. i uplate možete vršiti samo do navedenog datuma.

Naše ostale poslovne banke ostaju aktivne, sa sledećim brojevima računa:

CREDIT AGRICOLE BANKA : 330-0000016001356-60
UNICREDIT BANKA: 170-0030019968000-57
BANCA INTESA: 160-0000000516652-83
KOMERCIJALNA BANKA:205-0000000001885-59

Komentari su isključeni.